Завантаження…
Тренінг "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу: інструменти менеджменту та маркетингу "
3 000,00 UAH

Адреса: м. Київ, вул. Андріївська 1

Дата: 27.11. - 28.11.2018

Тривалість: 16 годин

Тренінг «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу: інструменти менеджменту та маркетингу»

Тренінг направлений на розуміння важливих аспектів ведення бізнесу. Основний лейтмотив сфокусований на планування витрат, аналіз конкурентних переваг, створення маркетингової стратегії. Розкривається тематика управлінського контролю та ризиків підприємницької діяльності.

На кого розрахована

Програма даного тренінгу розрахована на:

 • Менеджери різних рівнів
 • Фізичні особи підприємці
 • Підприємці малого та середнього бізнесу та представники громадських об'єднань придприємців
Про тренінг

Тренінг направлений на розуміння важливих аспектів ведення бізнесу. Основний лейтмотив сфокусований на планування витрат, аналіз конкурентних переваг, створення маркетингової стратегії. Розкривається тематика управлінського контролю та ризиків підприємницької діяльності.

Програма тренінгу

Модуль 1. Планування витрат і аналіз конкурентних переваг.

Модуль 2. Контроль і управління ефективністю центрів відповідальності.

Модуль 3. Розробка маркетингової стратегії. Прийняття довгострокових рішень.

Модуль 4. Управлінський контроль і ризики підприємницької діяльності.

Кожні модулі мають практичні і "живі" кейси.


Тренінг "Управління ефективністю бізнесу: методи, інструменти, технології"
3 000,00 UAH

Адреса: м. Київ, вул. Андріївська 1

Дата: 21.11. - 22.11.2018

Тривалість: 16 годин

Тренінг «Управління ефективністю бізнесу: методи, інструменти, технології»

Даний тренінг надає практичні навички та формує в учасників навчання комплексний підхід до ефективного та результативного управління бізнесом.

На кого розрахована

Програма даного тренінгу розрахована на:

 • Менеджери різних рівнів
 • Фізичні особи підприємці
 • Підприємці малого та середнього бізнесу та представники громадських об'єднань придприємців
Про тренінг

Даний тренінг надає практичні навички та формує в учасників навчання комплексний підхід до ефективного та результативного управління бізнесом. Саме практичні інструменти, які опанують учасники даного тренінгу, дозволять у майбутньому вибудовувати успішні маркетингові стратегії доступу на нові ринки, підвищити конкурентоспроможність підприємств та будувати довгострокові відносини з державно-приватного партнерства, за участі підприємців та представників громадських об'єднань підприємців.

Програма тренінгу

Модуль 1. Управління витратами і доходами. Системи обліку витрат і собівартості.

Модуль 2. Прийняття тактичних рішень в управлінні ефективністю діяльності.

Модуль 3. Бюджетування. Бюджетний процес. Бюджетний контроль.

Модуль 4. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності.

Кожні модулі мають практичні і "живі" кейси.


Тренінг "Експрес діагностування фінансового стану контрагента"
2 500,00 UAH

Адреса: м. Київ, вул. Андріївська 1

Дата: 03.12.2018

Тривалість: 8 годин

Бізнес тренер: Підвисоцька Л.Я.

Тренінг «Експрес діагностування фінансового стану контрагента»

Цей тренінг надасть Вам методичний інструментарій забезпечення діагностування та аналізу фінансового стану контрагента.

На кого розрахована

Програма даного тренінгу розрахована на:

 • Кредитні менеджери
 • Менеджери по роботі з клієнтами кредитних послуг
 • Зацікавлені працівники банківських установ
Про тренінг

Тренінг "Управління робочим капіталом" – це вміння:

 • визначити потребу у робочому капіталі, величину та структуру оборотного капіталу;
 • проводити моніторинг рівня оборотних активів, аналізувати ефективність використання робочого капіталу та його складових (запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості);
 • визначити джерела фінансування оборотного капіталу та запропонувати їх оптимальну структуру, підтримувати оптимальну пропорцію між короткостроковими та довгостроковими фінансовими ресурсами для підтримки планового обсягу робочого капіталу;
 • проаналізувати основні стратегічні та операційні управлінські рішення, які впливають на рівень робочого капіталу;
 • обґрунтувати доцільність інвестування у зростання робочого капіталу, визначити вплив зростання робочого капіталу на дохідність компанії.
Програма тренінгу

Модуль 1. Експрес діагностування  фінансового стану контрагента

 • Методичний інструментарій забезпечення діагностування та аналізу фінансового аналізу. SOFIA як критерій класифікації показників за сферами прийняття рішень
 • Оцінка безперервності діяльності контрагента (оцінка «вартості» чистих активів, розрахунок основних фінансових коефіцієнтів, скорингова модель оцінки ймовірності банкрутства)

Кейс. Експрес діагностування  фінансового стану контрагента

Модуль 2. Фундаментальне діагностування  фінансового стану контрагента

Блок 1. Фінансова інформація.

2.1.1. Діагностування фінансового стану підприємства. «Читання балансу»: аналіз складу, структури і динаміки майна та капіталу підприємства

2.1.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки його господарської діяльності

2.1.3. Аналіз  платоспроможності та ліквідності  підприємства

2.1.4. Аналіз грошових потоків

2.1.5. Аналіз кредитоспроможності підприємства.

2.1.6. Аналіз ефективності використання капіталу

2.1.7. Аналіз ділової та ринкової активності підприємства.

2.1.8. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств. Методи та моделі діагностики ймовірності банкрутства.

Блок 2. Не фінансова інформація у діагностуванні  фінансового стану контрагента

Кейс. Створи свій «YouControl»


Тренінг "Управління робочим капіталом"
2 000,00 UAH

Адреса: м. Київ, вул. Андріївська 1

Дата: 07.12.2018

Тривалість: 8 годин

Бізнес тренер: Підвисоцька Л.Я.

Тренінг «Управління робочим капіталом»

Цей тренінг навчить Вас мистецтву управляти робочим капіталом Вашої компанії.

На кого розрахована

Програма даного тренінгу розрахована на:

 • Управлінці;
 • менеджери;
 • зацікавлені особи, які приймають фінансові рішення в управлінні робочим капіталом компанії
Про тренінг

Тренінг "Управління робочим капіталом" – це вміння:

 • визначити потребу у робочому капіталі, величину та структуру оборотного капіталу;
 • проводити моніторинг рівня оборотних активів, аналізувати ефективність використання робочого капіталу та його складових (запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості);
 • визначити джерела фінансування оборотного капіталу та запропонувати їх оптимальну структуру, підтримувати оптимальну пропорцію між короткостроковими та довгостроковими фінансовими ресурсами для підтримки планового обсягу робочого капіталу;
 • проаналізувати основні стратегічні та операційні управлінські рішення, які впливають на рівень робочого капіталу;
 • обґрунтувати доцільність інвестування у зростання робочого капіталу, визначити вплив зростання робочого капіталу на дохідність компанії.
Програма тренінгу

Поняття і структура робочого капіталу компанії. Принципи управління робочим капіталом

Управління операційним і фінансовим циклом підприємства:

 • виробничий, операційний та фінансовий цикли: моделі розрахунку та взаємодії;

Управління запасами:

 • визначення потреби у виробничих запасах (сировині та напівфабрикатах, ін.);
 • аналіз динаміки та структури запасів та окремих їх видів;
 • оптимізація рівня запасів та контроль за їх величиною;
 • АВС-, XYZ- аналіз;
 • правило 80/20 або 64/4;
 • система управління з фіксованою величиною запасу чи система управління з фіксованим інтервалом часу між замовленнями;
 • економічно обґрунтований розмір замовлення – для чого його визначати;
 • технологія управління запасами Just-in-time - «точно в означений термін»;
 • система «Канбан» для прогнозування попиту за стадіями технічного процесу компанії;

Управління дебіторською заборгованістю:

 • зовнішні та внутрішні чинники впливу на величину дебіторської заборгованості;
 • контроль за дебіторською заборгованістю, журнал старіння дебіторської заборгованості;
 • скільки можна дозволити компанії інвестувати в дебіторів? Який є допустимий період інкасації дебіторської заборгованості для Вашої компанії?
 • модель управління дебіторською заборгованістю

Фінансування оборотних активів:

 • моделі фінансування оборотних активів;
 • краудфандинг
Авторизація
*
*
Генерація паролю